فراخوان ثبت نام کارگاه قطعات صوتی هیأت

اجرا توسط جامعه ایمانی مشعر

با یکی از روش های زیر اقدام به ثبت نام کارگاه تخصصی نمایید: 1- پس از ورود به پنل کاربری از منوی سمت راست گزینه ثبت نام را انتخاب کنید
در صورتی که هنوز در سایت ثبت نام نکرده اید، از طریق گزینه ثبت نام اقدام نمایید.
2- از طریق ربات تلگرامی هیأت هنر

ثبت نام ورود